Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

RIP


"I was there when Captain Beefheart started up his first band.
I told him, "Don't do it that way. You'll never make a dime."

Δεν υπάρχουν σχόλια: